Vacancy – Cemetery Maintenance Operative / Gravedigger

Barry Town Council is recruiting an experienced Cemetery Maintenance Operative / Gravedigger

Barry Town Council is excited to announce the vacancy of a Cemetery Maintenance Operative/Gravedigger to join the team at Merthyr Dyfan Cemetery

If you would like to work for a progressive employer, who is keen to develop the skills of its workforce to meet the needs of its services and all people in Barry, then please apply.

37 hours a week, Permanent

Salary (£20,444 – £22,129) per annum

Closing date for all applications is Friday, 6th May 2022 at 4pm

Please contact info@barrytowncouncil.gov.uk for an application pack or download the following

 

 

MAE CYNGOR TREF Y BARRI YN CHWILIO AM DORRWR BEDDAU PROFIADOL

Mae Cyngor Tref Y Barri yn gyffrous i gyhoeddi’r bwriad i benodi Gweithiwr Mynwent i ymuno â thîm bychan cefnogol ym Mynwent Merthyr Dyfan.

Os hoffech weithio i gyflogydd blaengar, sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau ei weithlu er mwyn cwrdd ag anghenion ei wasanaethau a holl bobl Y Barri, mae croeso ichi wneud cais.

Cysylltwch â ni i gael disgrifiad swydd llawn a manyleb berson.

37 awr yr wythnos, Swydd Barhaol

Dilyniant I SCP 7-11, ar ôl cwblhau dwy flynedd o hyfforddiant

Cyflog Cychwynnol SCP 7-11, £20,444 – £22,129

Sylwer mai’r dyddiad cau ar gyfer pob cais yw Dydd Gwener 6 Mai 2022 am 4pm

Cysylltwch ag yn info@barrytowncouncil.gov.uk I gael pecyn cais