The Welsh Blood Service Need Your Help!

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Barri, ac rydyn ni angen eich help! Beth am ddod draw, bydden ni wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Oeddech chi’n gwybod mai dim ond 3% o’r boblogaeth sy’n Rhoddwyr Gwaed, felly gadewch i ni geisio cynyddu’r nifer hwnnw – dim ond 45 munud mae’n ei gymryd i helpu i achub bywyd. Bydd ein tîm yn cymryd gofal da ohonoch chi, ac mae gennym ddewis hyfryd o fisgedi!
 | Nod Gwasaneth Gwaed Cymru yw cael o leiaf ⑦ diwrnod o bob math o waed bob amser i helpu cleifion mean angen ledled Cymru.
💉 | Allwch chi ein helpu drwy roi gwaed?
❤ | Trefnwch apwyntiad heddiw! https://wbs.wales/BarryTownCouncil

The Welsh Blood Service is coming to Barry and we need your help! Why not come along we’d love to meet you; did you know only 3% of the population are Blood Donors! Let’s try to get that number higher – it only takes 45 minutes to help save a life, our team will take very good care of you – plus we have a lovely selection of biscuits!
 | The Welsh Blood Service aims to have at least ⑦ days of each blood type at all times to help patients in need across Wales.
💉 | Can you help us by giving blood?DAle
❤ | Book today! https://wbs.wales/BarryTownCouncil