NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT AND RIGHT TO INSPECT THE ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT AND RIGHT TO INSPECT THE ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

Public audit (Wales) Act 2004 Section 29
Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the audit of Barry Town Council’s Statement of Accounts for the Year Ended 31 March 2022 has been completed and an unqualified opinion issued by the Council’s auditors, Audit Wales.
The annual return is available for inspection by any local government elector for the area Barry Town Council on application to:
Emily Forbes
Chief Officer (Town Clerk)
Barry Town Council
Town Hall
Holton Road
Barry
CF63 4RW
between 9.00 am and 4.00 pm on Monday to Fridays
(excluding public holidays), when any local government elector may make copies of the annual return.

Copies will be provided to any local government elector on payment of £1 for each copy of the annual return. This information is available on the Council’s website at www.barrytowncouncil.gov.uk

Emily Forbes
Chief Officer (Town Clerk)
16 May 2023

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD

AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL
COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN
31 MAWRTH 2022

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 29
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014
HYSBYSIR TRWY HYN mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Tref Y Barri ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2022 wedi’u cwblhau.
Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Y Barri trwy wneud cais:
Emily Forbes
Prif Swyddog (Clerc y Dref)
Cyngor Tref Y Barri
Neuadd Y Dref
Sgwar Y Brenin
Heol Holton
Y Barri
CF62 8NA
rhwng 9.00 am to 4.00 pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener
(gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copiau o’r cofnod blynyddol

Darperir copiau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o £1 am bob copi o’r ffurflen flynyddol. Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan y Cyngor yn www.barrytowncouncil.gov.uk

Emily Forbes
Prif Swyddog (Clerc y Dref)
16 Mai 2023