Election of Town Councillor – Statement as to Persons Nominated

BARRY TOWN COUNCIL
CYNGOR TREF Y BARRI

ELECTION OF TOWN COUNCILLOR
ETHOL CYNGHORYDD TREF

 

THURSDAY 27 JULY 2023
DYDD IAU 27 GORFFENNAF 2023

The following is a statement as to the persons nominated for election as Councillor for the
Mae’r canlynol yn ddatganiad am y bobl a enwebwyd fel Cynghorwyr ar gyfer

BARRY TOWN COUNCIL – BUTTRILLS WARD
CYNGOR TREF Y BARRI – WARD BUTTRILLS

STATEMENT AS TO PERSONS NOMINATED
DATGANIAD AM Y BOBL A ENWEBWYD

The following people have been or stand nominated for election to this ward. Those who no longer stand nominated have a comment in the right-hand column.
Mae’r bobl a ganlyn wedi’u henwebu i sefyll i’w hethol i’r ward/adran hon. Mae yna sylw yn y golofn ar y dde ynglŷn â’r rheiny nad ydynt mwyach yn sefyll.

ROB THOMAS
RETURNING OFFICER / SWYDDOG CANLYNIADAU
DATED: 3 JULY 2023
DYDDIEDIG: 3 GORFFENNAF 2023

 

PRINTED AND PUBLISHED BY THE RETURNING OFFICER, THE CIVIC OFFICES, HOLTON ROAD, BARRY, VALE OF GLAMORGAN, CF63 4RU
ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN Y SWYDDOG CANLYNIADAU, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI, BRO MORGANNWG, CF63 4RU