Barry Town Council Has a New Vacancy – Financial Administrator

BARRY TOWN COUNCIL IS RECRUITING A PART-TIME FINANCIAL ADMINISTRATOR

Are you good with numbers?

Do you have great administration skills?

Barry Town Council is excited to announce this brand new role.  If you would like to work for a progressive employer, who is keen to develop the skills of its workforce to meet the needs of its services and all people in Barry, then please apply.

Working 15 hrs a week, fixed term for 6 months initially with a view to becoming permanent at Town Hall, King Square, you will be in a central location in the heart of the Town.

You will be working with a fantastic small supportive team

Please contact us for a full job description and person specification.

SCP 9 -11 £20,903 – £21,748 (pro rata)

Please note the closing date for all applications is Friday, 17 March 2022

Interviews will be held at Barry Town Council Offices

Please contact info@barrytowncouncil.gov.uk for an application pack or advice about the role. You can also download the form below, please complete and return to the email above. 

MAE CYNGOR TREF Y BARRI YN CHWILIO AM WEINYDDYDD ARIANNOL RHAN-AMSER

Ydych chi’n dda gyda rhifau?

Oes gennych chi sgiliau gweinyddol gwych?

Mae Cyngor Tref Y Barri yn falch iawn o gyhoeddi’r rôl newydd sbon hon. Os hoffech weithio i gyflogydd blaengar sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau ei weithlu er mwyn bodloni anghenion ei wasanaethau a phawb sy’n byw yn Y Barri, dylech wneud cais.

Byddwch yn gweithio am 15 awr yr wythnos am gyfnod penodol o 6 mis yn y lle cyntaf gyda’r bwriad o’i gwneud yn swydd barhaol yn Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, sy’n lleoliad canolog ynghanol y Dref.

Byddwch yn gweithio gyda thîm cefnogol bychan, gwych

Cysylltwch â ni i gael disgrifiad swydd llawn a manyleb berson.

SCP 9 -11 £20,903 – £21,748 (pro rata)

Sylwer mai’r dyddiad cau ar gyfer pob cais yw dydd Gwener, 17 Mawrth 2022

Cynhelir cyfweliadau yn Swyddfeydd Cyngor Tref Y Barri

Cysylltwch ag info@barrytowncouncil.gov.uk i gael pecyn cais neu gyngor am y rôl.