About BarryAbout BarryOur Council

Vacancies

Bedd-dorrwr / Gweithiwr cynnal a chadw mynwent dan

hyfforddiant

37 awr yr wythnos, Swydd Barhaol

 Dilyniant I SCP 7-11, ar ôl cwblhau dwy flynedd o hyfforddiant

Cyflog Cychwynnol SCP 5-6 £18,795 - £19,171

Sylwer mai'r dyddiad cau ar gyfer pob cais yw Dydd Gwener, 28th Awst 2020 am 4pm

Cynhelir cyfweliadau ar Dydd Mawrth, 15th Medi 2020yn Swyddfeydd Cyngor Tref Y Barri

Cysylltwch ag yn info@barrytowncouncil.gov.uk I gael pecyn cais

 

 

 

TRAINEE CEMETERY MAINTENANCE OPERATIVE / GRAVEDIGGER

 37 hrs a week, Permanent

Progression to SCP 7-11 after completing two years training

 Starting Salary SCP 5-6, ( £18,795-£19,171)

Please note the closing date for all applications is Friday, 28th August 2020 4pm

Interviews will be held on Tuesday, 15th September 2020 at Barry Town Council Offices

Please contact at info@barrytowncouncil.gov.uk for an application pack

 

Find your councillor
FairTradeZurich Municipal Insurance Documents